Επίσης, έπειτα από ένα διαζύγιο ο κάθε γονέας ενδέχεται να είναι λιγότερο διαθέσιμος στο παιδί. Κι αυτό είτε επειδή είναι απορροφημένος με τα δικά του προβλήματα, αναφορικά με το διαζύγιο, είτε επειδή έχει φύγει από το σπίτι που μένει το παιδί, είτε επειδή έχουν αυξηθεί, πλέον, οι υποχρεώσεις του, για να υποστηρίξει μόνος του οικονομικά τον εαυτό του και το παιδί.

Δηλαδή, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης των γονέων μεταξύ τους, όσον αφορά στα γονεϊκά τους καθήκοντα απέναντι στο παιδί, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της προσαρμογής του παιδιού στη νέα αυτή κατάσταση. Το ίδιο και η ποιότητα της σχέσης του κάθε γονέα με το παιδί ξεχωριστά.

Το παιδί γίνεται, ξαφνικά, μάρτυρας της διάλυσης της δέσμευσης και της αγάπης μεταξύ των γονιών του, αναγκάζεται να μοιράσει τη ζωή του ανάμεσα σε δύο σπιτικά καθώς και να συνηθίσει την απουσία του ενός γονέα, ενώ μένει με τον άλλον.

Σαν γονιός να είστε ευέλικτοι ώστε να βρείτε τρόπους να ενθαρρύνετε το παιδί σας να εκφράσει τα συναισθήματά του. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να εκφραστεί για το διαζύγιο μέσω της δημιουργικότητας, της μουσικής και της ζωγραφικής. Τα πιο μικρά παιδιά είναι πιο δύσκολο να εκφραστούν για αυτό ωφελούνται από το παιχνίδι και την ψυχοθεραπεία με ζωγραφική ή μουσική. Τα παιδιά χρειάζονται την επιβεβαίωση, την αποδοχή και την αγάπη σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε αλλά χρειάζεται προσπάθεια, προσήλωση, στόχο και επιμονή. Όλοι έχουμε παρελθόν το ζήτημα είναι πως το παρελθόν επηρεάζει το παρόν μας. Γιαπολλούςοισχέσειςαποτελούνσημαντικόκομμάτιτηςταυτότηταςτους. Μηνσκέφτεστεότιδεναξίζετεεπειδήχωρίσατε. Επικεντρωθείτε στη ζωή του παιδιού σας, αλλά περισσότερο στη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την πολύτιμη ζωή. 8.Κατανοήστε τις ευαισθησίες σας

Το διαζύγιο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ακόμα και αν είναι συναινετικό και γίνεται σε φιλικό κλίμα, έχει επιδράσεις στα παιδιά. Οι επιδράσεις αυτές διαφέρουν και εξαρτώνται από την αιτία του διαζυγίου και την έκβαση του. Από τη δικαστική σκοπιά, το διαζύγιο είναι η νόμιμη λύση ενός γάμου, αλλά από την σκοπιά των παιδιών, το διαζύγιο σημαίνει την απομάκρυνση του ενός γονέα.

Όμως, κάθε παιδί, στην ηλικία και την αναπτυξιακή φάση που βρίσκεται κάθε φορά, έχει τη δυνατότητα, και, κυρίως, την επιθυμία, να καταλάβει τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Αρκεί να του μιλήσει κανείς στη γλώσσα του, με τις λέξεις που καταλαβαίνει. Και είναι σημαντικό, οι γονείς να σκεφθούν και να δράσουν προληπτικά, αν χρειασθεί να συμβουλευθούν και ειδικό για αυτό το λόγο, ώστε να μιλήσουν οι ίδιοι στο παιδί τους για αυτή την αλλαγή στη ζωή τους.

Οι γονείς πολλές φορές ανησυχούν για την απόφαση του διαζυγίου, αν παίρνουν τη σωστή απόφαση, αν τα παιδιά θα πληγωθούν και πώς να τα προστατέψουν. Οι συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών σχετίζονται πιο πολύ με την ύπαρξη συγκρούσεων μέσα στο γάμο ή μετά το διαζύγιο, παρά με το διαζύγιο αυτό καθεαυτό. Πολλές φορές το διαζύγιο μπορεί να είναι η σωτήρια λύση για την παύση αυτών των συγκρούσεων και τη λύτρωση των παιδιών από όλη αυτή τη δυσβάσταχτη συνθήκη.

Όταν το διαζύγιο πλησιάζει ή και πριν ή και μετά από αυτό, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο οι συγκρούσεις αυτές να αυξηθούν. Οι συγκρούσεις αυτές εφόσον συμβαίνουν μπροστά στα παιδιά και οι γονείς δεν κρατάνε τους βασικούς κανόνες του σεβασμού μπορεί να τραυματίσουν τα παιδιά. Προσβλητικά λόγια, σκληρή κριτική ή ακόμα και έντονο κλίμα σιωπηλής εχθρότητας είναι αρκετά για να τα νιώσει το παιδί και να το αποσυντονίσουν.

Η γονική σύγκρουση αναφέρεται ως η συνεχής συγκρουσιακή σχέση των γονιών για την ανατροφή των παιδιών ή και για δικά τους προσωπικά θέματα.

Οι γονείς πολλές φορές ανησυχούν για την απόφαση του διαζυγίου, αν παίρνουν τη σωστή απόφαση, αν τα παιδιά θα πληγωθούν και πώς να τα προστατέψουν. Οι συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών σχετίζονται πιο πολύ με την ύπαρξη συγκρούσεων μέσα στο γάμο ή μετά το διαζύγιο, παρά με το διαζύγιο αυτό καθεαυτό. Πολλές φορές το διαζύγιο μπορεί να είναι η σωτήρια λύση για την παύση αυτών των συγκρούσεων και τη λύτρωση των παιδιών από όλη αυτή τη δυσβάσταχτη συνθήκη.

Όταν το διαζύγιο πλησιάζει ή και πριν ή και μετά από αυτό, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο οι συγκρούσεις αυτές να αυξηθούν. Οι συγκρούσεις αυτές εφόσον συμβαίνουν μπροστά στα παιδιά και οι γονείς δεν κρατάνε τους βασικούς κανόνες του σεβασμού μπορεί να τραυματίσουν τα παιδιά. Προσβλητικά λόγια, σκληρή κριτική ή ακόμα και έντονο κλίμα σιωπηλής εχθρότητας είναι αρκετά για να τα νιώσει το παιδί και να το αποσυντονίσουν.

Η γονική σύγκρουση αναφέρεται ως η συνεχής συγκρουσιακή σχέση των γονιών για την ανατροφή των παιδιών ή και για δικά τους προσωπικά θέματα.


Δημοσίευση: 14/11/2019


. .